Aparati za espresso

Espresso kafa može da se napravi samo korišćenjem espresso aparata koji pod pritiskom guraju vrelu, ali ne i ključalu vodu, kroz fino samlevenu kafu. To je glavna razlika u odnosu na druge načine pripreme kafe. Samo za espresso neophodno je da vruća voda pod pritiskom prolazi kroz kafu, kako bi došlo do ekstrakcije.

Na osnovu principa rada, svi espresso aparati mogu da se podele u tri osnovne grupe:

  1. Espresso aparati na paru
  2. Espresso aparati na polugu
  3. Espresso aparati na pumpu

Osim ove podele, espresso aparati po načinu rada mogu da se podele i na poluautomatske, automatske i superautomatske. Ova podela posledica je pre svega uvođenja elektronike umesto mehanike.

Poluautomatski aparati, ili tradicionalni espresso aparati, su oni koji rade na principu pumpe, potiskući vruću vodu kroz filter za kafu uključivanjem dugmeta. Kod ovih aparata osoba koja priprema kafu (barista) pritiskom na dugme sama odlučuje kada je espresso gotov, odnosno kada će ugasiti mašinu. Cena ovih espresso aparata ide od stotinak evra za kućne aparate, do nekoliko hiljada evra za profesionalne aparate.

Poluautomatski aparat za espresso La Marzocco iz 1972.
Poluautomatski aparat za espresso La Marzocco iz 1972.

Automatski espresso aparati rade na istom principu kao i poluatomatski, uz jednu razliku: aparat se sam isključije i sam prekida proces pravljenja kafe. Naravno, aparat se može programirati da se isključuje posle onoliko sekundi koliko mi želimo da traje proces, takođe se može programirati za različite vrste estrakcija, u zavisnosti da li želimo lungo, ristreto ili neki drugi napitak. Ove mašine se obično koriste u profesionalne svrhe, u kafeima i restoranima, i vrlo su skupe zbog implementacije elektronike.

Superautomatski espresso aparati su potpuno automatizovane sprave koje samostalno melju i tamperuju (pritiskaju) kafu, prave espresso i različite napitke od espressa ili pripremaju mleko potpuno samostalno samo pritiskom na dugme. To su oni aparati na kojima prosto odabirom dugmeta dobijete gotov proizvod. Pogodni su za kancelarijske prostore, banke i druge vidove komercijalne upotrebe. Dobijena kafa iz ovih aparata ni na koji način ne zavisi od čoveka, već isključivo od kvaliteta mašine i načina njenog programiranja.

Photo by Niall Kennedy/CC BY

Ostavite komentar: